Anke Bruekers

Preverbale Logopedie

Voor een moeder is het heel erg als haar kindje niet wil, kan of mag eten. Preverbale logopedie is de behandeling van eet-, slik- en drinkproblemen bij baby’s en heel jonge kinderen.

Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door medische problemen of door negatieve ervaringen bij eten of drinken.
Een preverbaal logopedist onderzoekt, begeleidt en adviseert ouders van kinderen die niet of slecht eten en/of drinken. Indien nodig, wordt er aan huis behandeld.

ABC-Logopedie Weert: Anke Bruekers – Caris

Sinds de start van mijn eigen praktijk in 1984 ben ik zeer betrokken bij het begeleiden van kinderen met problemen op het gebied van taal, spraak, stem, adem, gehoor, spelling, lezen en eten en drinken.

In de laatste 20 jaar heb ik me daarnaast gespecialiseerd tot Preverbaal Logopedist. Een Preverbaal Logopedist helpt bij problemen bij eten en drinken van baby’s en heel jonge kinderen.

Ik sta ingeschreven in het Register Preverbale Logopedie van de NVLF en voldoe aan alle eisen die gesteld worden aan een Preverbaal Logopedist. Preverbale Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed, mits de logopedist geregistreerd staat in het Register Preverbale Logopedie.  Behandeling gebeurt op verwijzing van kinderarts, jeugdarts van het consultatiebureau of de huisarts. Als het noodzakelijk is, wordt er aan huis behandeld.

ABC-Logopedie Vanzelfsprekend!

Onderdeel van Bruekers – Logopedie

 

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.