Desiree van Renswouw

Ergotherapeut

Samenwerken maakt sterk. Dat is het motto waar ik samen met de cliënt en de ouders na wil streven. Sinds 2016 werk ik als ergotherapeut met verschillende doelgroepen zoals: kinderen, verstandelijk beperkten en (jong) volwassenen waarbij de behandelingen kunnen variëren van sensorische integratie tot het fijn en grof motorisch werken. Een ergotherapeut begeleid en adviseert tevens de omgeving van de kinderen en waar nodig zal thuis worden behandeld.

Tijdens de eerste kennismaking wordt samen verdieping gezocht in de problematiek en een plan opgesteld waarin de cliënt en zijn omgeving bepalen wat de rode draad zal zijn. Er wordt, indien nodig, samengewerkt met andere disciplines en de omgeving van de cliënt wordt hierin nauw betrokken. Ergotherapie is individuele begeleiding, op maat afgestemd op het kind en de ouders.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister ergotherapie en voldoe aan alle eisen die hierin gesteld worden. Ergotherapie wordt jaarlijks voor 10 uur vergoed vanuit de basis verzekering, dit houdt in dat er een beroep wordt gedaan op het eigen risico. Behandeling mag direct worden gestart na een screening daarnaast is het tevens mogelijk om op verwijzing van (huis)arts een afspraak te maken.

Socials