Ellen Dielissen – Douven

Autismedeskundige en muziektherapeut

Muziek om uit je schulp te komen, muziek om je frustraties los te laten en begeleiding om te leren omgaan met je emoties.

Wat is er nou mooier dan op jouw eigen manier uiting mogen geven aan je gevoel, jezelf mogen zijn en op jou unieke manier hier vorm aan te geven?

Samenspel Weert is in 2009 opgericht door Ellen Dielissen – Douven. Als autismedeskundige en opgeleid muziektherapeut (2008) heeft ze gezien wat muziektherapie voor mensen met autisme en/of een beperking kan betekenen. In de praktijk ervaart ze dat cliënten na een periode van muziektherapie en/of begeleiding meer zelfvertrouwen hebben, beter hun emoties kunnen uiten, minder gefrustreerd zijn, beter kunnen praten én dat ouders en anderen beter contact kunnen maken met de cliënten.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.