Optimistisch, daadkrachtig en betrokken, dat zijn de kernwaarden van Kinderpraktijk Weert. Met onze energie brengen we zoveel mogelijk gezinnen geluk. Wij werken met kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders, scholen en hulpverleners die met kinderen te maken hebben.

Door op te leiden, voor te lichten en te ondersteunen, bieden we handvatten voor het ontwikkelen van een gezonde en plezierige ouder-kindrelatie. Daarnaast helpen we bij leer- en gedragsproblemen, moeilijkheden op sociaal vlak, gevoelens van ongemak, onvrede en angst. Ook bieden we kinderen en jongeren mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en balans te vinden, bijvoorbeeld door middel van yoga.

Kinderpraktijk Weert is een samenwerkingsverband van enthousiaste en gedreven specialisten. Onze diversiteit zorgt voor een breed aanbod en maakt snelle doorverwijzing mogelijk. Zo krijgt je kind de aandacht die het verdient.

Wij kijken verder dan het probleem zelf en stellen het geluk en welzijn van je kind altijd voorop. Bij ons hoeven kinderen niet in een hokje te worden geplaatst om de juiste ondersteuning te krijgen. Soms is een hulpvraag heel duidelijk (je kind heeft bijvoorbeeld dyslexie), maar veel vaker nog is het moeilijk onder woorden te brengen wat er mis is. De beste omschrijving zou zijn dat je kind niet lekker in z’n vel zit. Via verschillende technieken kunnen we achterhalen wat de oorzaak van het probleem is en een passende oplossing bieden.

Kinderpraktijk Weert biedt zorg en ondersteuning aan ieder kind, maar net zo goed aan ouders of verzorgers. Als ouder speel je de belangrijkste rol in de opvoeding van je kind, dat wil je vanzelfsprekend zo goed mogelijk doen. Wij denken met je mee en bieden hulp als het bijvoorbeeld wat moeilijker gaat om contact te krijgen. Maar we kunnen je ook helpen om inzicht te krijgen in de relatie met je kind en je positie hierin.

Daarnaast zijn wij ons ervan bewust dat er niet altijd een probleem hoeft te zijn. Ook als je de band met je kind wilt versterken of samen plezier wilt maken, bieden we uitkomst.