Danique Kluijtmans

Logopedie

Communicatie is een van de belangrijkste aspecten van het leven. Door middel van horen, luisteren en praten, maken we contact met elkaar. Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat? 

Logopedie is gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van communicatie.  

Problemen kunnen worden ondervonden op het gebied van: taal, spraak, stem, adem, gehoor en eet/drinkproblemen. Ook het begeleiden van kinderen met lees- en spellingsproblemen is een onderdeel van de logopedist.

Mijn naam is Danique en ik ben in 2014 mijn praktijk gestart te ’s Hertogenbosch. Zodra zich hier de kans voordeed om de praktijk uit te breiden naar Weert, heb ik dit met beide handen aangegrepen.

Bij aanvang wordt de problematiek in kaart gebracht d.m.v. logopedisch onderzoek. Daarna wordt in overleg een duidelijk behandelplan opgesteld. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals huisarts, school en kno-arts. Tijdens de behandeling wordt gestreefd naar een ontspannen sfeer omdat dit bij kinderen vaak sneller leidt tot resultaten. Bij logopediepraktijk Danique Kluijtmans kunt u terecht met of zonder verwijzing van de huisarts. Logopedie wordt bijna altijd volledig vergoed.

Socials